Uw financiën op orde

Uw streven en ons gezamenlijk doel: orde op zaken

Introductie

Op deze website treft u informatie over financiële dienstverlening die ik in portefeuille heb. Ik kan u de volgende diensten aanbieden:

• Schuldbemiddeling

• Thuisadministratie

• Budgetcoaching

• Bewindvoering

• Administratie & boekhouding

Schuldbemiddeling

Ik kan u behulpzaam zijn op de weg naar schuldhulpverlenende instanties.

Thuisadministratie

Ik kan u behulpzaam zijn met het opzetten van een praktisch functionerende thuisadministratie.

Budgetcoaching.

Ik kan u behulpzaam zijn met het opzetten van een eenvoudig systeem waarmee u inzicht in de huidige inkomsten en uitgaven én toekomstige uitgaven op een rij heeft.

Bewindvoering

Binnen de wettelijke kaders kan ik u beschermingsbewind leveren.

Administratie

Ik kan u behulpzaam zijn bij het opzetten en voeren van een administratie & boekhouding.

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl